Ostrava - 603 883 443

Vývoz septiku, žump a lapolů Ostrava

Zajistíme pro vás vývoz septiku či žumpy. Pro sání a odvoz fekálií používáme sací vozy o objemu 10m3. Pro zákazníky z Ostravy a okolí nabízíme kromě jednorázového i pravidelný vývoz septiku a žumpy.

Jedná se o pravidelné nebo jednorázové vývozy fekálií a jiných tekutých odpadů firem a domácností vozy o objemu 10 m3

Kromě vývozu septiku provádíme:

  • Čerpání fekálií z mobilních WC, vysátí zatopených sklepů nebo výtahových šachet po přívalovém dešti, odvodňování výkopů apod.
  • Nevadí nám velké vzdálenosti ani převýšení. Naše výkonné vozy dokáží vysát i tuhý kal usazený na dně jímky.
  • Jsme schopni s sebou dovézt až 40 m sacích hadic.
  • Sací vůz s výjezdním místem z Ostravy je navíc vybaven tlakovou vodou, díky které je možné jímku nejen vymýt, ale i pročistit kanalizační potrubí (přípojky).

Objednání služby vývozu fekálním vozem můžete provést telefonicky nebo emailem na uvedených kontaktech.

fekální vůz

Výjezdní místo Ostrava

Jan Vydra
Tel.: 603 883 443
nadno@nadno.cz