Ostrava - 603 883 443

Monitoring kanalizace Ostrava

Trasování kanalizací

Provádíme vytyčování kabelových a potrubních vedení. Umíme určit přesnou polohu i hloubku potrubí nebo vyhledat konkrétní místo závady. Monitoring kanalizace lze kombinovat i s kamerovým systémem, což umožňuje lokalizaci skrytých šachet, nalezení a lokalizaci konkrétního problému i závady apod.

V kombinaci s naší další technikou můžeme přesně vyznačit vedení (a hloubku) všech inženýrských sítí a kabelových vedení. Proto je tato služba vhodná nejen pro vyhledání problémů, ale také jako kontrola před započetím výkopových prací.

Příklady toho, co jsme schopni vyhledat:

  • zmapování kanalizace (potrubí) od průměru 50 mm
  • plynovod
  • elektrická vedení (přípojky), včetně označení konkrétního kabelu z několika souběžně vedoucích
  • telefonní a televizní kabely
  • vodovod (ne ve všech případech)

Zkoušky těsnosti kanalizace kouřovým generátorem

Kouřový generátor

Zařízení sloužící k vyhledávání netěsností v odpadech a kanalizacích, které nejsou zjevné při pohledu kamerou. Generovaný kouř je bez zápachu, zcela bezpečný.

Hlavní využití:

  • Vyhledání úniku zápachu z kanalizace (septiku) do interiéru
  • Lokalizace průsaku v potrubí kanalizace, septiku (bez nutnosti výkopových nebo bouracích prací)
  • Zjištění vedení potrubí a napojení všech odboček (větví) kanalizace
  • Jednoduché a rychlé vyhledání špatných spojů, zkoušky těsnosti kanalizací, jímek apod.


Výjezdní místo Ostrava

Jan Vydra
Tel.: 603 883 443
nadno@nadno.cz