Jsme soukromá firma zabývající se odvozem odpadních vod,
čištěním kanalizací a souvisejícími službami. Zaměřujeme se na
rodinné domy a firmy v širším okolí Ostravy a Havířova.

SPECIALIZUJEME SE NA TYTO SLUŽBY:

  • odvoz fekálií, tukových lapolů a ostatních odpadních vod v Ostravě, Havířově a okolí
  • čištění kanalizace a domovních odpadů všech druhů a profilů tlakovou vodou a motorovými pery
  • revize kanalizace videokamerami s možností pořízení záznamu
  • trasování kanalizace a závad na potrubí s určením hloubky
  • zkoušky těsnosti kanalizace, jímek a nádrží
  • vyhledání netěsností kanalizací a odpadů, které vedou k prosakování nebo úniku zápachu z kanalizace do interiéru

Vlastníme moderní a výkonnou techniku, díky které jsme schopni Vám nabídnout rychlou reakci a kvalitní služby.

Výjezdní místo Horní Suchá

Pavel Stratil
Tel.: 774 489 955
nadno@nadno.cz

Výjezdní místo Ostrava

Jan Vydra
Tel.: 603 883 443
nadno@nadno.cz

Výjezdní místo Brno

Jan Maisner
Tel.: 601 347 065
janmaisner@volny.cz